Go Home...
WebAdmin Min FTP WebMail Priser Om oss KONTAKT OSS
xx
|  GENERELT  |  LOVLIGHET  |  ALLTID OPPDATERT  |

Er det lovlig å benytte Enhetsregisteret

Mange spør seg selv (og oss) - om det er greit, og om det er lovlig å benytte adresser fra Enhetsregisteret til egen markedsføring. Svaret er at en organisasjon registrert i det norske, offentlige registeret Enhetsregisteret omfattes av norsk lovhjemmel om offentlig innsyn.
 

Så svaret er ja, du har lovtil å benytte en slik adresse til din egen markedsføring. Organisasjonen er registrert og listet i offentlig tilgjengelig registre. De publiseress løpende på statens eget nettsted data.norge.no/enhetsregisteret. Her kan du faktisk selv hente de helt uten vår hjelp, men listeformen er nokså "rå" og "ubearbeidet" - og ikke alltid like tilpasset de behov den enkelte har for egen markedsføring. Så det vi gjør er å hente adressene, "rydde litt", strukturere og lage systemer for deretter å tilby de og gjøre de tilgjenge i den form som passer den enkelte bruker.
 

Vår jobb er å være 100% oppdatert, rydde og tilby deg offentlige data i det formatet du selv trenger.
Norsk lisens for offentlige data (NLOD)
Vi, og mange andre, opererer på basis av det den norske stat har kalt "Norsk lisens for offentlige data (NLOD). I praksis betyr dette at staten tilgjengeliggjør de data der offentligheten har innsynsrett, som f.eks. Enhetsregisteret i Brønnøysund, og bedrifter som oss kan hente den informasjon som er ofentlig tilgjengelig og videreformidle den til tredjeparts bruker, slike som deg.

Grunnlaget for dette finnes i den LISENSAVTALE som staten deklarerer som basis for de data som legges ut via webhotellet hos DIFI.NO, der bl.a. 'data.norge.no/enhetsregisteret befinner seg. Lisensavtalen er tydelig og klar og tilkjennegir at enhver har rett til å tilegne seg informasjon som staten deler, laste denne ned og stille den til rådighet for andre - også mot vederlag. Dette beskrives i den lisensavtale staten selv har tatt intiativet til og som finnes her.

Vår jobb er derfor å rydde i de data staten har definert som "åpne" og tilgjengelig for "enhver". Vi har ikke lov til å endre dataene, noe vi heller ikke gjør. Vi sørger kun for at du enkelt og lettvint får de data, de adresser, de kontakter du trenger i ditt daglige arbeid.